Reactie Volt Fractie 4 Juli

Reactie Volt Fractie 4 Juli

5 jul. 2022

Reactie Volt Enschede Fractie op gebaar Stedelijke Commissie 4 juli 2022

Reactie Linda Wissink

Tijdens een debat over vluchtelingen in de gemeenteraad maakte ik een domme fout door een schietgebaar te maken. Dat gebaar is onacceptabel. Ik bied hiervoor mijn excuses aan, allereerst richting de PVV fractievoorzitter Hidde Heutink en ook aan iedereen die hier aanstoot aan genomen heeft. Ik was woedend over de minachtende woorden van de PVV over mensen die in de meest vreselijke omstandigheden op de vlucht moeten slaan, hier in Ter Apel op stoelen moeten slapen en die dan ook nog eens verwensingen uit de mond van partijen als de PVV over zich heen krijgen.
Het gebaar was een uiting van onmacht. Ik besef dat dit geen excuus is en heb spijt dat ik dit deed.

Reactie Erik Kemp, fractievoorzitter Volt Enschede

Ik schrok toen ik het fragment zag dat Hidde deelde, van Linda’s schietbeweging. Daar heeft ze zelf hierboven ook excuses voor gemaakt en dat heeft ze inmiddels ook aan Hidde persoonlijk gedaan.

Sinds we in de gemeenteraad zitten proberen we als fractie verbinding te zoeken met andere partijen om samen constructief te werken aan Enschede. Dit past daar zeker niet bij, en laat zien dat niet alleen woorden, maar ook houding en symbolen, er toe doen. Ik vind het terecht dat Hidde ons op deze omgangsvorm aanspreekt, en betreur deze actie. Dit hoort niet. Hopelijk begrijpt iedereen dat we op geen enkele manier willen aanzetten tot geweld. Ik heb begrepen dat Hidde en Linda samen met de burgemeester een gesprek gaan voeren over omgangsvormen in de raad. We zullen dit natuurlijk ook intern binnen onze fractie en onze partij bespreken, en in het vervolg bewuster omgaan met onze omgangsvormen in én buiten de raadszaal.

Over het gebaar van L.Wissink tijdens de stedelijke commissie van 4 juli, vanaf 2:11:40 in de video: https://channel.royalcast.com/enschede/#!/enschede/20220704_2