Benieuwd hoe wij denken over de Noordtak?

Overwegingen en standpunten Noordtak Volt Twente

Er is inmiddels een samenwerking van 45 belangengroepen bezig met het verzamelen van informatie en het inventariseren van de consequenties. Zij zijn verenigd in “Stop de Noordtak”. We kijken graag mee met hun onderzoek en hebben korte lijntjes met de groep.

Voor nu zien we de nut en noodzaak van de Noordtak niet in omdat het puur om het goederentransport gaat. Er zijn vertragingen in de bouw van de Betuweroute bij de Duitse grens en die gaat de bouw van de Noordtak niet oplossen. Verder zijn er een aantal andere argumenten:

 • We willen naar een circulaire economie. Dit betekent ook minder vervoersbewegingen. Is een uitbreiding van het goederenspoor dan wel noodzakelijk en wenselijk?
 • We willen meer met een Europese bril naar de problematiek kijken. Wat is nu voor Europa de makkelijkste/snelste/beste manier om goederen te vervoeren? 
  • Vanuit de Green Deal willen we nadenken over klimaat-neutraal transporteren, het verminderen van goederenstromen en het verlagen van de ecologische footprint van producten. Wereldwijde afhankelijkheid van productie en goederenstromen hebben tijdens de pandemie aangetoond dat het relateren van productie en consumptie binnen Europa noodzakelijk is, om stagnatie in de productie (denk aan chips) en maatschappelijk functioneren (denk aan mondkapjes) te voorkomen.
 • De aansluiting naar Duitsland werkt nu nog niet (wordt volgens de laatste berichten pas in 2030 gerealiseerd), eerst die verbeteren, garantie met betrekking tot de lopende afspraken met Duitsland, zijn een voorwaarde. 
 • Het huidige plan is te veel vanuit Rotterdam bekeken en onderzoeken zijn uitgevoerd door de vervoerders van het westen. Het versterken van de concurrentiepositie van Rotterdam vormt de leidraad. Het voordeel van de Noordtak zou zijn dat er meer hoogfrequent personen vervoer zou kunnen gaan rijden. Voor wat betreft de routering naar en van Twente zijn hier echter nog geen plannen voor.
 • Er is te weinig communicatie met de regio en geen burger beraad. Er is niet overlegd met inwoners/bestuurders van de achterhoek.
 • Voor goederenvervoer willen we dat er ook kritisch gekeken wordt naar alternatieve oplossingen, zoals bijvoorbeeld per boot of het traject via Duitsland en de A31 (het pad door Duitsland lijkt nu te zijn afgewezen zonder valide argumenten) 
 • Natuur is kwetsbaar en willen we zo veel mogelijk behouden, het huidige traject gaat door mooie natuurgebieden heen en zelfs het natura2000 gebied bij het Lonnekermeer.
 • Volt wil proactief gaan samenwerken om een goede oplossing voor dit vraagstuk te krijgen.

Uiteindelijk willen we wel toe naar een goed openbaar vervoer netwerk. We willen meedenken in hoe het goederenvervoer en personenvervoer op een goede, veilige en prettige manier door Twente kan gaan rijden.

We maken ons tegelijkertijd zorgen over: 

 • het fors overschrijden van het toegestane aantal transporten met gevaarlijke stoffen door de steden.
 • het toegenomen aantal goederentransporten door Twente als gevolg van de niet functionerende Betuwelijn.
 • De geluidsoverlast die de slecht onderhouden wagons met zich meebrengen, ook ‘s nachts.
 • De extra trillingen die in dichtbevolkte gebieden tot schade leidt aan panden.

Deze zorgen vragen in de komende tijd, naast het afwijzen van de Noordtak onder de huidige condities, eveneens om een daadkrachtige benadering van het goederenvervoer. Eerst oplossen wat niet goed gaat, daarna nadenken over nieuwe toekomstbestendige ideeën. Dat voorkomt herhaling van fouten en onnodige onrust bij circa 1.000.000 inwoners van de Achterhoek en Twente. 

In Nordrhein Westfalen (NRW) doet Volt mee met de provinciale verkiezingen. Nu NRW zich voorbereidt, is het een goed moment om de lijntjes kort te houden en te kijken naar de gemaakte afspraken (Vertrag von Warnemünde).